ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

AKG Gazbeton, aşağıda yer alan ilkeler çerçevesinde; Kalite, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği Entegre Yönetim Sistemi uygulayan bir firmadır.

AKG Gazbeton’da;

Sürekli Gelişmek Esastır

AKG Gazbeton, faaliyetlerin ve sistemin performansını takip eder ve iyileştirme yönünde belirlediği hedeflere doğru ilerler. Daha iyiyi arayan yenilikçi bakış açısını, ürünlerinde, sistemlerinde ve çalışma ortamlarında hayata geçirir. İlk seferde doğruyu yapacak şekilde faaliyetlerini yönetir.

Müşteri Memnuniyeti Önceliklidir

AKG Gazbeton, müşterisiyle arasındaki güveni devam ettirmek için taahhütleri yerine getirir. Problemlerin çözümü ile değişen müşteri taleplerini karşılamada ölçmeye ve bilgiye dayanan uygulamalarını sürdürür.

Minimum Çevre Etkisi Esastır

AKG Gazbeton, sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde, çevrenin korunması, kaynakların etkili kullanımı ve atıkların geri kazanımı ile ilgili sorumlulukları yerine getirir. Çevre dostu ürünler ve sistemler oluşturmak için çalışır.

Sıfır İş Kazasını Hedefler

AKG Gazbeton, güvenli makinalar, güvenli çalışma ortamı, sağlıklı çalışan ve güvenli hareket prensipleriyle, risk analizi faaliyetlerine yön verir.

İnsan; En Önemli Değerdir

AKG Gazbeton’un en değerli kaynağı çalışanlarıdır. Bu bilinçle, çalışan memnuniyeti, eğitimi ve ekip ruhunun gelişimi için çalışır.

Kurumsal İlkeler ve Etik Değerlerle Çalışır

AKG Gazbeton yasalara ve etik değerlere uygun davranır. Kurumsal sorumluluk bilinciyle projeler üretir ve hayata geçirir. AKG Gazbeton, bünyesindeki çalışanları ve tüm paydaşları ile yukarıdaki ilkelere uymak için; işbirliği içinde ve sorumluluk bilinciyle çalışır.