Ne üretir?

AKG Gazbeton, ısı yalıtımlı, hafif, yanmaz ve deprem güvenliğini sağlayan,
blok ve donatılı ürünler ile Minepor Yalıtım Plağı üretir.

Nerede üretir?

AKG Gazbeton, İzmir, Kırıkkale ve Çorlu'daki üretim tesisleriyle sektöre
üstün özelliklerde gazbeton ürünler sunar.

Ne kadar üretir?

İzmir tesislerinde 524.880 m3/yıl, Kırıkkale tesislerinde 567.000 m3/yıl ve Tekirdağ
Çorlu tesislerinde 622.080 m3/yıl üretim yapan AKG Gazbeton toplam
1.713.960 m3/yıl üretim kapasitesine ulaşmıştır.