Testere

Testereler AKG Gazbeton ürünlerinin gereken
hassasiyette ve kolayca kesilebilmesi için uygundur.
Elmas ve çelik uçlu olarak üretilmektedir.

Gönye

Gönyeler, gazbeton blokların doğru şekilde
kesilmesi için geliştirilmiş el aletleridir.

Rende

Gazbeton blokların, örmeden kaynaklanan
seviye farklılıklarının düzeltilmesi amacıyla kullanılır.
Duvarda ilk sıra örülüp kuruduktan sonra üst sıralara
devam etmeden rende ile düzeltme yapılmalıdır.

Karıştırma Uçları

Karıştırma uçları, AKG Gazbeton tutkalının
topaklanmadan kolayca karıştırılması içindir,
düşük devirli bir matkap ucuna takılarak kullanılmalıdır.

Tutkal Malaları

Malalar, gazbeton duvarları örerken, tek seferde ve
yeterli miktarda tutkal sürülebilmesi için özel olarak üretilir.
Diş şekli ve boyutu, blok üzerine uygun miktarda
tutkal bırakılması için özel olarak tasarlanmıştır.
Duvar kalınlığına uygun olarak çeşitli genişlikte tutkal malaları mevcuttur.

Kanal Açıcı

Gazbeton ile örülen duvarlarda, elektrik ve mekanik tesisata ait
boruların yerleştirilebilmesi için gereken kanalların kolayca
açılmasını sağlar. Kanallar, kolayca ve duvara hasar vermeden hazırlanabilir.

Buat Açıcı

Elektrik buatlarının, duvar üzerinde
kolayca ve hasar vermeden açılmasını sağlar.
Matkapla birlikte kullanılmalıdır.

Lastik Tokmak

Gazbeton blokların yerine yerleştirilmesi,
hizalanması ve tutkalla bütünleşmenin
sağlanması amaçlarıyla kullanılır.
Özel şekle ve gramaja sahiptir.