Lider Şirket ve İtibarlı Marka Olmak - vizyonuna paralel olarak insan kaynaklarını stratejik öncelik olarak hedef alan AKG Gazbeton en iyi hizmeti verebilmek için en iyi katkı sağlayan çalışanı istihdam etmeyi ve yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu amaçla;

  • İşe en uygun personeli ve yetişmiş insan gücünü topluluğumuza çeken
  • Çalışanlarının potansiyellerini, yeteneklerini ve performanslarını takip ederek şirketin ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri geliştiren
  • Değer yaratan, yüksek performanslı çalışanlar ile sürdürülebilir başarıyı hedefleyen
  • Sosyal sorumluluğunun bilincinde, çevreye saygılı, iş sağlığına duyarlı ve çalışanlarının gurur duyduğu çalışma ortamını tesis eden Şirket başarısını çalışanlarının mutluluğu ile ilişkilendiren, çalışma anlayışını benimsemiştir.